Întreaga activitatea a Asociației și Comunității DAREVO are la bază idetificarea ideilor și soluțiilor pentru dezvoltarea comunităților într-un mod sustenabil prin creșterea nivelului de bunăstare al membrilor comunităților. DAREVO își propune să fie o interfață între nevoi și soluțiile aferente acestora, prin oferirea de informații și suport.

Obiectivele strategice ale Asociației și Comunității sunt din toate ariile de interes. Pentru a putea susține și dezvolta activități sustenabile de dezvoltare (programe, proiecte, acțiuni), aceste obiective au fost grupate și alocate unor Comisii Sectoriale (CS), create ca structuri consultative ale Asociației.

Astfel, fiecare propunere formulată și transmisă către DAREVO (ex. prin Formularul F112- Prim-ajutor pentru soluția ta! sau alte mijloace) este alocată către una dintre Comisiile Sectoriale pentru a fi analizată, îmbunătățită dacă este cazul, urmând a fi soluționată corespunzător.

DAREVO are următoarele Comisii Sectoriale:

I.DEZVOLTARE ECONOMICĂ și SOCIALĂ, MEDIU și TURISM, COOPERARE și PARTENERIATE

II.PROMOVAREA, APĂRAREA DREPTURILOR și INTERESELOR ANTREPRENORIALE și CETĂȚENEȘTI

III.EDUCAȚIE și EVOLUȚIE, ÎNVĂȚĂMÂNT, CERCETARE și INOVARE, SECURITATE

IV.SĂNĂTATE și SPORT, SERVICII SOCIALE, FILANTROPIE și VOLUNTARIAT, SPIRITUALITATE

V.TINERET, CULTURĂ și ARTĂ, TIMP LIBER și RECREERE

 

Obiectivele fiecărei Comisii Sectoriale pot fi regăsite mai jos:

I.DEZVOLTARE ECONOMICĂ și SOCIALĂ, MEDIU și TURISM, COOPERARE și PARTENERIATE 

 • Dezvoltare sustenabilă a comunităților sub aspectele economice, sociale și de mediu: strategii și politici publice, identificare inițiative și parteneriate în interesul comunităților, schimburi de experienta și relații de colaborare cu membrii și partenerii de pretutindeni.
 • Derularea de programe pentru ameliorarea mediului economic prin educarea și perfecționarea antreprenorială și dezvoltare socială.
 • Ameliorare problemelor sociale cu privire la fondul locativ, a locurilor de muncă, a instruirii și asistenței prin programe de integrare în sistemul economic a persoanelor active prin îndrumare și reconversie profesională.
 • Promovarea și dezvoltarea activităților (clustere) inovative la nivelul rețelei de membri și parteneri privind politicile publice, încrederea în sine și responsabilitatea socială în rândul grupurilor și comunităților individuale.
 • Asistență în dezvoltare sustenabilă: identificarea, analiza și evaluarea potențialului uman, natural, istoric și economic pentru proiecte și inițiative ce pot fi dezvoltate sustenabil.
 • Asistență privind identificarea, analiza și evaluarea surselor de finanțare pentru inițiative și proiecte precum și modalități de implementare și realizare a acestora. Corelarea între inițiative/proiecte de dezvoltare sustenabilă și sursele de finanțare.
 • Îmbunătățirea mediului înconjurător prin igienizarea, înfrumusețarea și modernizarea spațiului public în scopul creării unui mediu sustenabil și favorabil vieții în comunitățile locale; valorificarea ecosistemului prin înțelegerea aplicării ecologice ale bioeconomiei și/sau economiei circulare ca mijloc de bunăstare.
 • Protecția mediului prin proiecte și acțiuni sustenabile: ocrotirea, conservarea și îngrijirea resurselor naturale si a componentelor: aer, apă, sol, păduri, culturi, medii de viață și ecosisteme, lanț trofic și habitatul animalelor, prin soluții sustenabile, evolutive și naturale pentru prevenirea de catastrofe naturale și sociale.
 • Programe integrate pentru promovarea și susținerea turismului responsabil prin crearea de strategii, politici publice și parteneriate cu scopul dezvoltării serviciilor și industriei conexe.
 • Cresterea vizibilitatii destinatiilor si obiectivelor turistice sustenabile prin programe și rețele naționale și internaționale de promovare în scopul cresterii constientizarii asupra diversitatii si calitatii ofertei turistice.

 

II.PROMOVAREA, APĂRAREA DREPTURILOR și INTERESELOR ANTREPRENORIALE și CETĂȚENEȘTI

 • Susținerea, promovarea și reprezentarea intereselor personale și antreprenoriale, precum și consultanță juridică privind apărarea drepturilor membrilor.
 • Securitate publică și prevenirea delicvenței, promovarea medierii, concilierii și a drepturilor omului, precum și apărarea solidarității etnice și a tradiției culturale a comunităților și minorităților.
 • Acțiuni de advocacy pentru sprijinirea proiectelor de educație și implicare civică, încurajarea participării și implicării în proiecte de interes și mărirea gradului de încredere și creșterea nivelului de relaționare umană, eficientizarea procesului birocratic în entitățile publice prin încurajarea participării în procesul de luare a deciziilor a părților implicate în scopul elaborării și implementării de bune practici, proceduri de lucru și standarde.
 • Creșterea capacității ONG-ului și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de autorități și instituții prin activități de formare a unei culturi democratice și conștientizări civice consolidate:drepturile omului și tratamentul echitabil.
 • Susținerea și derularea de activități pentru evolutia oamenilor si comunităților prin furnizarea de informații despre o mare varietate de probleme și subiecte, inclusiv asistență în formularea de idei si solutii pentru o capacitate crescută și sustenabilă a societății civile. Organizarea de întâlniri între părțile interesate pentru schimbul si constientizarea de idei si solutii: seminarii, ateliere, conferințe, expoziții și târguri.
 • Conceperea, dezvoltarea și implementarea programelor pentru activități de conștientizare a activităților derulate de ONG-uri, atât la nivel individual cât și colectiv, precum și pregătirea, echiparea și abilitarea oamenilor pentru un stil de viață sustenabil și responsabilitatea social.
 • Protecția consumatorilor, producătorilor și prestatorilor de servicii prin inițiative sustenabile.

 

III.EDUCAȚIE și EVOLUȚIE, ÎNVĂȚĂMÂNT, CERCETARE și INOVARE, SECURITATE

 • Accesul la sistemul de învățământ al tuturor oamenilor, in special al categoriilor defavorizate
 • Corelarea învățământului și educației în general cu nevoile societății și piața forței de muncă.
 • Implementarea principiilor educației non-formale, alternative și neoumaniste în structurile școlare.
 • Perfecționare și educație permanentă pentru adulți: formală, non-formală și alternativă.
 • Cercetare, inovare și tehnologie pentru preocupări sociale, prin construirea de parteneriate între sectorul public și cel privat, cooperarea internațională în domeniu și colaborarea cu factorii locali de acțiune.

 

IV.SĂNĂTATE și SPORT, SERVICII SOCIALE, FILANTROPIE și VOLUNTARIAT, SPIRITUALITATE

 • Sprijinirea serviciilor pentru bolnavi cronici, educație în sănătate, igienă publică și activități conexe.
 • Organizarea de evenimente, activități și programe pentru susținerea integrării mișcării fizice și sportului ca activități benefice în viața comunităților.
 • Activități de conștientizare pentru redefinirea și modernizarea individului ca nucleu al familiei și comunității din perspectiva sănătății psihice și fizice prin crearea unei mentalități colective pozitive și a unei bunăstări a vieții prin creșterea gradului de relaționare interumană sănătoasă.
 • Ajutor pentru persoanele aflate în dificultate involuntară: familii, copii, tineri, bătrâni, persoane cu dizabilități prin conceperea și implementarea unor mecanisme și activități de ajutor reciproc.
 • Organizarea, sprijinirea și promovarea acțiunilor de voluntariat și filantropie în interesul membrilor, partenerilor, comunităților și societății în general.
 • Sprijin dezinteresat și implicare contributiva în limita posibilităților între membrii și parteneri.

 

V.TINERET, CULTURĂ și ARTĂ, TIMP LIBER și RECREERE

 • Susținerea comunicării sustenabile din spațiul media a unui conținut educativ și fără „fake news”.
 • Identificarea, inventarierea, conservarea și promovarea valorilor comunitare legate de: arte vizuale, arhitectură, meșteșuguri și artizanat, artele spectacolului, istorie, literatură, științe, muzee, etc., în scopul creării unei baze de date cu resurse referitoare la patrimoniul cultural și natural pentru dezvoltarea turismului responsabil și sustenabil ca sursă de venituri pentru comunități.
 • Activități de informare și îndrumare a tinerilor, consiliere în carieră și viață, evaluare de competențe și conștientizarea riscurilor specifice vârstei pentru eficiență în viața profesională și personală.
 • Organizarea de activități pentru petrecerea timpului liber într-un mod evolutiv prin activități benefice oamenilor si comunităților.
 • Programe integrate privind implicarea tinerilor în viața comunității prin conștientizarea, recunoașterea și exercitarea drepturilor precum și respectarea obligațiilor corelative.

 

Contribuția și implicarea ta contează!

 

Dacă aveți o situație pe care vă doriți să o îmbunătățiți în comunitatea din care faceți parte, completați Formularul F112- Prim-ajutor pentru soluția ta! sau contactați-ne pe e-mail contact.darevo@gmail.com, telefon 0758.55.55.78 sau aici!

Dacă doriți să propuneți sau să organizați o acțiune pentru  comunitatea din care faceți parte, completați Formularul F107-Propunere Acțiune Tematică sau contactați-ne pe e-mail contact.darevo@gmail.com, telefon 0758.55.55.78 sau aici!

Dacă vă propuneți să aveți o colaborare/un parteneriat cu Asociația și Comunitatea DAREVO, completați Formularul F105-Propune Colaborare/Parteneriat sau contactați-ne pe e-mail contact.darevo@gmail.com, telefon 0758.55.55.78 sau aici!

 

Sari la bara de unelte