Activitate Asociației este susținută de structuri de consultative, alcătuite din membrii Comunității DAREVO.

Scopul structurilor consultative este de a sprijini activitatea Asociației și contribui prin acțiuni ce vizează creșterea bunăstarii vieții membrilor și a comunităților prin educație și atitudini adecvate. Rolul structurilor este de soluționare a unor cazuri concrete, cât și de a răspunde nevoilor globale ale Comunității.

Principiile pe baza cărora se desfășoară activitatea Structurilor Consultative sunt:

  1. Solidaritatea și echitate socială;
  2. Unicitatea persoanei;
  3. Confidențialitatea;
  4. Nediscriminarea;
  5. Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al omului spre bunăstare;
  6. Transfer de încredere și onestitate între membrii Comunității.

Structurile consultative sunt:

  • Comitetul de Coordonare (CC) este o structură consultativă care are ca scop dezbaterea activităților și strategiilor adoptate. 
  • Comisia Sectorială (CS) este structura consultativă a cărei activitate se desfășoare pe baza unor obiective strategice alocate la nivel sectorial. Activitatea comisiei este condusă de un Coordonator de Comisie, care este ajutat de o echipă de 4 membri comunitari. Comisiile concep, redactează și propun proiecte și acțiuni de interes, precum și strategii și obiective conforme cu obiectivele alocate.
  • Coordonatorul de Proiect (CP) poate fi orice membru al Comunității care se implică prin a organiza și implementa proiectele consacrate și aprobate.
  • Sucursalele Asociației (SA) sunt reprezentări comunitare la nivel local, național și regional, de regulă structuri teritoriale, sunt organizate de minim 5 membrii comunitari care alcătuiesc propria comunitate sustenabilă cu minim 3 obiective de interes comun.

Sari la bara de unelte