Categoriile de membri ai Asociaţiei sunt:

Membrii Asociației pot fi activi sau inactivi.

MF – Membrii fondatori sunt acei participanți care au pus bazele înființării Asociației. Ei nu își pierd niciodată calitatea de membru, cu excepția unor cazuri grave de abateri de la legislația în vigoare sau reglementările interne ale Asociației. Vor avea aceleași drepturi cu membrii activi, cu excepția situației de dizolvare a asociației, care nu se poate decide decât în cazul unui vot în unanimitate a membrilor fondatori.

Membrii Asociației care nu sunt fondatori pot fi:

  1. a) MA – Membrii asociați (persoane fizice sau persoane fizice reprezentanți ai altor entități legal constituite: entități publice și private sau asociații) sunt acei membri care participă activ la îndeplinirea obiectivelor Asociației, inclusiv prin actul decizional, și care şi-au asumat angajamentul de a plăti cotizația anuală fixată de Adunarea Generală a Asociației, la propunerea Comitetului de Coordonare al Asociației. Aceștia participă cu drepturi depline la activitățile Asociației și la actul decizional, conform Statutului și reglementărilor interne.
  2. b) MAD –Membrii asociați delegați (persoane fizice reprezentanți legali ai altor entități legal constituite: entități publice și private sau asociații) sunt acei membri care participă activîn calitate de reprezentați ai entității membre în limita mandatului prevăzut de aceasta, la îndeplinirea obiectivelor Asociației, inclusiv prin actul decizional. Aceștia participă cu drepturi depline la activitățile Asociației și la actul decizional, conform Statutului și reglementărilor intern. Calitatea de membru delegat al Asociației se exercită de către persoana care reprezintă interesele unei entități, în urma mandatării în scris de către reprezentantul legal al propriei organizații, sau de către persoana fizică având calitatea de membru asociat.
  3. c) MO- Membrii de onoare (persoane fizice sau persoane fizice reprezentanți ai altor entități legal constituite: entități publice și private sau asociații) sunt acei membri care participă consultativ la îndeplinirea obiectivelor Asociației, exclusiv prin actul decizional, fiind acei membrii care prin activitățile lor au adus servicii deosebite Asociației în realizarea scopurilor propuse sau care, au susținut și sprijinit acțiunile, proiectele, programele și activitățile promovate și desfășurate de Asociație. Aceștia pot fi scutiți de plata cotizației conform unor hotărâri ale Consiliului Director, pentru fiecare caz în parte.

Pe lângă membrii, Asociația mai deține o rețea de contribuitori și simpatizanți (persoane fizice sau reprezentanți entități publice sau private, sau alte organizații) și care sunt acele persoane care prin activitățile lor pot contribui fără o implicare activă pentru realizarea scopurilor Asociației propuse sau care, au susținut și sprijinit acțiunile, proiectele, programele și activitățile promovate și desfășurate de Asociație. Aceștia sunt scutiți de plata cotizației.

  1. a) MCI – Contribuitori – invitați (persoane fizice sau persoane fizice reprezentanți ai altor entități legal constituite: entități publice și private sau asociații) sunt acei membri care participă consultativ la îndeplinirea obiectivelor Asociației, exclusiv prin actul decizional, fiind acei membrii care prin activitățile lor contribuie la realizarea scopurilor propuse sau care, au susținut și sprijinit acțiunile, proiectele, programele și activitățile promovate și desfășurate de Asociație. Aceștia sunt scutiți de plata cotizației, dar pot realiza donații către Asociație prin servicii aduse ca și contribuție de interes, inclusiv donații financiare. Aceștia participă cu drept consultativ la activitățile Asociației, conform Statutului șireglementărilor interne. Sunt membri care au rol consultativ pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației, fără act decizional, participând la ședințe doar invitați de orice membru, cu acordul liderului organizator.
  2. b) MSS – Simpatizanți – Susținători (persoane fizice sau persoane fizice reprezentanți legali ai altor entități legal constituite: entități publice și private sau asociații). Aceștia sunt scutiți de plata cotizației, dar vor realiza donații financiare ca și contribuție în interesul Asociației prin donații financiare cel puțin o dată pe an, cu o valoarea minimă de 100 lei. Sunt considerați membrii simpatizanți-sustinatori cei care acordă susținere și încredere membrilor prin Formularul de Evaluare și Adeziune.

Drepturile și obligațiile membrilor, simpatizanților și invitaților vor fi stabilite de către Comitetul de Coordonare și avizate de Consiliul Director.

Sari la bara de unelte