Asociația Comunităților Sustenabile

Asociația DAREVO este o organizație nonprofit independentă și reprezintă nucleul comunitații formate din oameni si specialiști din diverse domenii de activitate, care au interese si valori comune, se sprijină reciproc, contribuie și promovează educația prin excelență, implicarea civică și antreprenoriatul.Comunitatea este dezvoltată de Asociația DAREVO, alcătuită fiind din oamenii, specialiștii, entități publice și private, organizații si alte comunități.Oamenii sunt nucleul societății.Comunicarea interumană rezolva situații și ne ajută să evoluăm spre o nouă forma de dezvoltare.

 • recomandăm apartenența la comunitate in special celor cu inițiativă, activi social, responsabili și cu spirit civic;
 • sprijinim și cultivăm transferul de incredere, onestitate și experiență intre membrii, implicarea civică, spiritul de colaborare și orientarea către soluții;
 • ne propunem să devenim o rețea de membrii cu liberă inițiativă, care se susțin reciproc și evoluează impreună cu ajutorul educației prin excelență aplicată practic și cu responsabilitate; 

Dacă suntem uniți: contăm si evoluăm, contribuția noastră va produce efecte pozitive și cu valoare adăugată.Impreună putem valorifica sustenabil și responsabil potențialul oamenilor și comunităților. Membrii comunității au libertatea să aleagă cauzele pe care vor sa le susțină și sa participe la proiecte, acțiuni tematice si inițiative de interes comun. Impreună creăm bune practici sustenabile pentru bunăstare si evoluție.

Facilitatori de Dezvoltare Comunitară

 • Conectăm oameni si specialiști, conectăm teoria cu practica, entitați publice și private, comunități și organizații intre ele.
 • Contribuim si ne implicam in strategii și politici publice pentru sustenabilitate la nivel local, național și internațional
 • Concepem parteneriate-mecanisme, pentru a furniza oamenilor și comunităților soluții si sprijin conform realității obiective.
 • Identificăm si analizăm nevoi, găsim soluții și acționăm, perfecționăm și implementăm bune practici cu transparență. 
 • Căutăm soluții, nu doar justificări! Știm că oamenii acționează și evoluează doar în jurul unor proiecte de interes, pentru că își doresc:

  • să relaționeze cu oameni onești și de încredere pentru transfer de experiență și sprijin reciproc, pentru ași descoperi și confirma scopul lor existențial;
  • să descopere si să cunoască oameni cu norme de viață, experiențe si nevoi similare, dar soluții diferite la provocările vieții;
  • să devină o versiune mai bună, prin incercări de satisfacere a nevoilor de interes comun: siguranță, varietate, semnificație, conexiune, contribuție și evoluție.

Direcții de acțiune

Transfer de incredere si onestitate

Sprijinirea și cultivarea transferului de încredere și onestitate între membrii pentru o mai bună relaționarea umană și bunăstare a comunităților;

Educație si programe pentru evoluție

Formare continuă și educație responsabilă pentru nevoile oamenilor si ale comunităților in scopul sustenabile a calității vieții si mentalitații colective;

Acțiuni de advocacy și implicare civică

Implicare civică pentru identificarea nevoilor si susținerea inițiativele de interes comun care contribuie la evoluția oamenilor si comunităților;

Suport privind obținerea de finanțări

Identificarea și evaluarea surselor de finanțare pentru accesarea fondurilor in scopul realizării proiectelor si inițiativelor entităților și comunităților interesate;

Susținere proiecte și comunități

Susținem proiecte si inițiative favorabile vieții, cu valoare adăugata si pozitivă pentru creșterea sustenabilă a bunăstării oamenilor si comunitaților ;

„Dacă nu ai un plan al tău, alţii te vor include în planurile lor.” 

 

„Natura ne aseamănă... Educația ne deosebește”

Orientări activități DAREVO

Orientarea generală este de a presta servicii catre oameni si comunități: identificăm și analizăm nevoile, găsim soluții la nevoi, creăm acțiuni si implementăm proiecte sustenabile pentru potențiali beneficiari și parteneri care contribuie alături de noi:

 • implicare civică, sprijinim activ dezvoltarea sustenabilă a oamenilor și comunitaților prin proiecte și acțiuni create in jurul soluțiilor de auto-ajutor, în care oamenii se implică și contribuie la definirea nevoilor, planificarea, formularea și implementarea soluțiilor;
 • educație responsabilă, continuă și nonformală pentru evoluție: dezvoltarea abilităților, asistență oamenilor să înțeleagă mai clar factorii sociali, de mediu și economici, care le afectează viața, cu scopul conștientizării și sporirii propriului potențial spre bunăstare;
 • antreprenoriatul responsabil și sustenabil este componenta sociala esențială a unei comunități pentru că economia locală poate fi ameliorată și influiențată pozitiv prin valorificarea potențialului și parteneriatele colaborative sau publice-private;

Bunăstarea se accesează prin cunoaștere. Facem ce depinde de noi, rămânem responsabili.Bune intenții – bune practici.

30
Contribuitori
0
Comunitati
0
Proiecte
0
Parteneri

Devino membru

Evoluează alături de comunitățile sustenabile!

Inregistrare