16ian.

Fonduri europene 2021-2027

Opt programe prin care se vor finanța proiecte în România in perioada 2021-2027

Thumbnail

Ministerul Fondurilor Europene enumeră 8 programe de fonduri europene, cu alocările de bani aferente, prin care se vor finanța proiecte de investiții, inclusiv pentru anreprenori, în România, în perioada de programare 2021-2027.

7 programe vor gestionate de MFE ca autoritate de management:

⦁    Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027: 2,143 miliarde euro;
⦁    Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027: 4,615 miliarde euro;
⦁    Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027: 7,722 miliarde euro;
⦁    Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027: 2,594 miliarde euro;
⦁    Programul Operațional Sănătate 2021-2027: 4,73 miliarde euro;
⦁    Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027: 597 milioane euro;
⦁    Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027: 1,76 miliarde euro.

Conform draftului de Acord de parteneriat discutat anterior,un program va fi gestionat de Ministerul Transporturilor ca AM, Programul Operațional Transport 2021-2027: 8,3 miliarde euro.

Relevante pentru antreprenori și firme mici și mijlocii sunt Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare , Programul Operațional Educație și Ocupare și Programul Operațional Tranziție Justă.

De asemenea, separat, Programul Operațional Regional va fi împărțit în 8 POR-uri mai mici, fiecare gestionat de Agențiile de Dezvoltare Regională, ca autorități de management, de la nivel regional. Și acesta este relevat pentru frmele mici și mijlocii.

Programele operaționale enumerate vor fi supuse în continuare unor runde de consultări , la care a invitat 1.100 de participanți, timp de 2 săptămâni – a menționat MFE.

Cifrele prezentate acum de MFE sunt puțin diferite de alocările cuprinse în draftul de Acord de parteneriat discutat anterior.

De asemenea, alocările de mai sus cuprind și cofinanțarea națională, pe lângă banii europeni.

Acești bani fac parte din Fondurile structurale și de coeziune, care totalizează 31 de miliarde de euro de la Bruxelles pentru România, în perioada de programare 2021-2027.

Alocarea celor 31 de miliarde de euro din viitoarea perioadă de programare este împărțită astfel:

⦁    19 miliarde de euro (55% din buget) provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), fiind dedicate în special digitalizării, dezvoltării durabile, incluziunii sociale ori sănătății;
⦁    6,07 miliarde (26%) reprezintă Fondul Social European (FSE+), prin care  vor fi sprijinite incluziunea socială, sănătatea, educația și ocuparea forței de muncă.
⦁    4,49 miliarde de euro (14% din buget) provin din Fondul de Coeziune și sunt alocați pentru a dezvolta domeniul transportului și va sprijini dezvoltarea durabilă;
⦁    1,76 miliarde euro (5%) vor fi alocați pentru Fondul European Tranziție Justă pentru a sprijini diversificarea economică a celor mai afectate regiuni.

În total, României îi vor reveni circa 80 de miliarde de euro, sprijin financiar european, în perioada 2021-2027, conform negocierilor din Consiliul European din iulie.

Restul până la această sumă sunt fondurile din Mecanismul de redresare și reziliență (circa 30 miliarde euro) și Politica Agricolă Comună a UE (circa 20 de miliarde de euro).

Comentarii