Termeni si Conditii

Termeni și Condiții de utilizare (20201229.01)

 1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare.

Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dumneavoastra și Asociatia Darevo. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului accesibil la adresa URL: www.darevo.org (“Website-ul”). Accesarea și vizitarea website-ului, înregistrarea unui cont pe website și folosirea platformei de newsletter, înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

 1. Termeni generali.

2.1. Acest site aparține Asociației Darevo.

2.2. Asociația Darevo poate schimba conținutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conținut si accesibilitate, poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără un acord prealabil și fără vreo notificare către utilizatori ori către terțe persoane.

 1. Definiții.

3.1. Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

3.1.1. Utilizatorabonat site orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, anunțurile Asociației Darevo precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care se înregistrează prin intermediul website-ului.

3.1.2. Utilizator – membru al comunității – orice persoană fizică, entitate juridică sau organizație fără personalitate juridică, care utilizează site-ul Asociației Darevo în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională.

3.1.3. Asociația Darevo – Asociația Darevo, persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, apolitică, profesională, fără scop lucrativ și non-profit, cu sediul în București, Str. Nuvelei nr. 52, ap. 1A, Sector 1, conform O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, înregistrată în Registrul Special al Judecătoriei Sector 1, nr. 33335/299/17.12.2019, CIF: 42247570, cu date de corespondenta: darevo.org/contact.

3.1.4. Operatori – administratori, persoane special instruite de către Asociația Darevo pentru verificarea/moderarea conținutului pe Website.

3.2. Prin acordul dumneavoastră referitor la acești Termeni și Condiții, dumneavoastră declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei entități juridice și funcționați în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dumneavoastră sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dumneavoastră legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Website-ul si/sau a Serviciilor.

3.3. Asociația Darevo  își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile, cu respectarea dispozițiilor articolului 8 din prezentul document. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: darevo.org/termeni-si-condiții.

 1. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului.
  • Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de servicii, atât timp cât nu se constată o încalcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.
  • Prin crearea contului și acceptarea Termenilor și Condițiile, Utilizatorul încheie un acord cu Asociația Darevo. Acest acord poate fi reziliat de către Utilizator, prin ștergerea contului, în conformitate cu următoarele reguli:
 2. Dreptul de a șterge contul nu afectează drepturile Utilizatorului de a retrage sau de a rezilia Acordul, astfel cum este prevăzut de lege și de prezenta reglementare;
 3. Ștergerea unui cont este posibilă prin: a) selectarea opțiunii corespunzătoare din panoul Cont b) trimiterea unei declarații de reziliere la adresa de e-mail:contact.darevo@gmail.com;
 4. Rezilierea acordului va produce efecte numai pentru viitor;
 5. După ștergerea contului sau încetarea acordului, Utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate în cursul utilizării website-ului darevo.org.
  • Acordul poate fi reziliat de către Utilizator, în conformitate cu regulile prevăzute la punctual 4.2. de mai sus.
  • Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe website în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Asociației Darevo în acest sens.
  • Utilizatorilor le este strict interzis crearea de conturi multiple pe website. Utilizatorul, persoană juridică, poate avea mai multe conturi, doar în cazul în care poate dovedi că acestea sunt create pentru a deserve filial sau puncte de lucru diferite ale Utilizatorului sau cu acordul administratorului de site.
  • În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Utilizator, Asociația Darevo va avea dreptul neîngradit de ștergerea a acestora. În același timp, Asociația Darevo va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum restricționarea accesului la website.
 1. Drepturile și Obligațiile Asociației Darevo.

5.1. Asociația Darevo se obligă să publice informații către Utilizatori prin intermediul website-ului care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.

5.2. Asociația Darevo se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate, cu excepția acelor neconcordanțe care se datorează faptului că Operatorii/Administratorii Asociației Darevo au modificat parțial, astfel încat acestea să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat pe website.

5.3. Asociația Darevo nu oferă nici-o garanție Utilizatorilor că website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori.

5.4. Asociația Darevo nu este responsabilă de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la niveul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

5.5. Asociația Darevo nu poate fi trasă la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor.

 1. Donații/Contributii/Sponsorizari.

6.1. Utilizatorul poate face donații/contribuții/sponsorizări către Asociația Darevo prin intermediul sistemului de plată online al website-ului.

6.2. Utilizatorul nu este obligat sub nicio formă să facă donații/contribuții/sponsorizări către Asociația Darevo, acestea fiind optionale si la latitudinea Utilizatorului.

6.3. Asociația Darevo se obligă să folosească donațiile/contribuții/sponsorizări în special pentru proiectele afișate pe website-ul darevo.org.

 1. Modalități de plată/Sume pentru donație.

7.1. Donația nu are o suma minimă și nici maximă. Suma pentru donație este căt dorește Utilizatorul să doneze pentru un program, proiect sau acțiune tematică sau mai multe.

7.2. Plata se poate face prin următoarele modalități:

– prin SMS cu suprataxă;

– plată online – transfer bancar – card;

– prin ordin de plată și sau la casieria băncii.

7.3. Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, precum si cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

7.4. Pentru plata prin card de debit/credit, este necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Datele vor fi procesate de integratorii plății on-line avizate de unitățile bancare.

 1. Modificările Termenilor și Condițiilor Website-ului.

8.1. Asociația Darevo își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile. Acestea pot fi accesate oricând la adresa: darevo.org/termeni-de-condiții.

8.2. Utilizatorii, pot fi notificați cu privire la aceste modificări pe cale electronică.

8.3. Modificările intră în vigoare la data indicată de către Asociația Darevo: 01.01.2021

8.4. Modificările nu pot conduce la privarea sau limitarea drepturilor Utilizatorilor.

8.5. Utilizatorul care nu accept conținutul modificărilor realizate, își păstrează dreptul de a rezilia contractual în orice moment, precum și ștergerea contului înregistrat pe website și/sau de a nu mai accesa, vizita sau utiliza în orice mod website-ul Asociației Darevo: www.darevo.org.

 1. Legea aplicabilă.

9.1. Drepturile și Obligațiile părților, menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.

 1. Litigii.

10.1. Orice litigiu care are ca obiect o dispută în legatură cu acești Termeni și Condiții va fi soluționat de instanțele competente din România, dacă acestea nu pot fi soluționate pe cale amiabilă.