Constantin Brâncoveanu – bunăstare, diplomație și credință…

Domnitor luminat cu o personalitatea excepțională, reuneşte, în mod tragic, spiritul unui mare patriot, vocația și împlinirea de ctitor și innovator în artă și cultură, evlavie și credinţa nezdruncinată, dăruirea pentru valorile familiei şi ale neamului său.  Cu încredințarea că este de datoria fiecărui om să păstreze și să continue aceste valori, ne-am pus în […]