31dec.

Uniunea Românilor din Serbia (URS)– Clubul de prietenie sârbo-român:Regina Maria

Uniunea Românilor din Serbia (URS) a fost înființată la 1 decembrie 2016, de Ziua Națională a României.La fondarea federației româneşti şi-au unit forțele 12 organizații şi asociații  într-o singură voce românească.În cadrul şedinţei de unire s-a discutat despre situaţia actuală în cadrul minorităţii naţionale române din Serbia, elaborarea platformei (strategiei) pe termen lung pentru românii din Serbia, colaborarea mediului asociativ românesc din Serbia şi România, relaţia şi relansarea dialogului cu corpul diplomatic românesc în Serbia.

 

Uniunea Românilor din Serbia (URS) este alcatuita din– Românii Independenţi din Serbia (președinte dr. Dorinel Stan), Familia (președinte – Trăian Trifu Căta), Banatica (președinte Octavian Suciu), Unirea Românilor (președinte – Ljubomir Branduşan), Renaşterea Românilor din Serbia (președinte – Vlada Savici), Iniţiativa Românilor din Serbia (președinte -Bojan Barbuţici), Centrul Cultural Informativ al Românilor din Serbia (președinte-Daniel Petkovski), Unirea Românilor din Serbia „Dunărea” (președinte-Bojko Stankovici), Agenţia pentru Informarea şi Documentarea Românilor (președinte – Zoran Sibinovici), Asociaţia pentru Tradiţia şi Cultura Românilor „Dunărea” (președinte – Tihan Matasarevici), KUD „Aleksa Nikolić” (președinte – Bane Kraciunovici) şi Curcubeul (președinte – Saşa Jovanovici).Alte organizații ale românilor din Serbia – Podul lui Traian din Svilainaţ (Ante Zurkonu), Românii din Homoljie din Kučevo (Saşa Jovanovici), Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia (Jivoslav Lazici) şi Românii Împreună din Veliko Gradişte (Jiva Momirovici) au aderat sâmbătă, 12 ianuare 2019, la Uniunea Românilor din Serbia (URS), fiind acceptate cu unanimitatea voturilor reprezentanților celorlalte 12 organizații fondatoare din Serbia de Răsărit şi Voivodina, reunite la Veliko Gradişte , în cadrul unei ședințe extinse a organizației.  Astfel, numărul organizațiilor care funcționează sub umbrela URS a ajuns astfel la 16, consolidându-și rolul de important şi reprezentativ for al etniei româneşti din Serbia.

Un alt punct important pe agendă l-a reprezentat adoptarea unui memoriu împotriva desfiinţării şcolii româneşti din Coştei, care va fi înaintat mai multor instituţii din Serbia şi România. Puncte de vedere pe temele sus amintite şi-au exprimat: Dr. Dorinel Stan, Ljubomir Brânduşan, Jiva Lazici, Vlada Savici, Jiva Momirovici, Nicolaievici Viorel, Emilian Ciongariu, Călin Iorga, Octavian Suciu, Saşa Jovanovici, Dan Constantin şi alţii.

În calitate de gazde, Jiva Momirov şi Jiva Lazici au rostit cuvinte de salut. Evenimentul a fost moderat de preşedenţia de lucru, în componenţă: Dr. Dorinel Stan, Lijubomir Brânduşan, Călin Iorga, Vlada Savici şi Jiva Momirovici.

Prezent la evenimentul denumit sugestiv „Românii pentru Români”, secretarul de Stat Victor Alexeev a reiterat în alocuțiunea sa susţinerea statului român privind comunitatea românească din Serbia, încurajând Uniunea Românilor din Serbia să se implice mai mult în dezvoltarea de proiecte şi să aplice pentru finanţare nerambusabilă la MRP. Demnitarul MRP a informat pe toţi cei prezenţi că noul Ghid al beneficiarului pe anul 2019 se află în consultare publică şi va efectua o deplasare şi în Serbia pentru a prezenta ghidul beneficiarului, metodologia etc.

La eveniment au participat numeroşi reprezentanţii ai unor entităţi culturale, economice, educaţionale şi ştiinţifice din judeţele Timiş, Caraş-Severin, Slatina, Târgul Jiu, Bucureşti şi Cluj, Victor Alexeev, secretar de stat MRP, Flavius Cosmin Halacescu, ataşat poĺitic al ambasadei României la Belgrad, Marius Oliver Dilof, consulul României la Zaicear, Dan Constantin, consilier la consulatul României la  Vârşeţ , Viorel Dolha, preşedinte AGIRo, Emilian Ciongariu de la Camera de Comerţ bilaterală Româno-Sârbă, dr. prof. Ieremia Popa de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, Codruţ Anca, Centrul Cultural Reşiţa, reprezentantul asociaţiei „Eudava” din Turnu Severin, Dalea Cârstea, inspector şcolar Slatina, Gordana Jecić, primar Veliko Gradişte şi alţii.

Evenimentul a fost urmărit de Radio şi Televiziunea Voivodinei – programul în limba română, publicaţia „Glasul Cerbiciei”, Televiziunea Panciova şi Radio Panciova, publicații locale din Serbia şi România.

Deși comitetul de organizare a invitat toate organizaţile/asociaţile româneşti şi valahe din Serbia, asociaţiile valahe şi Consiliul Naţional Român (CNMNRS) nu au dat curs invitației.

În a doua parte a evenimentului autorităţile sârbe alături de reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Timoc, precum şi lideri ai mai multor asociaţii româneşti din numeroase oraşe ale României au înfiinţat Clubul de prietenie Sârbo-Român denumit „Regina Maria” şi a fost ales Consiliul Executiv.  http://uurs.ro/

Comentarii